Børnehuset Nobi
Børnehuset Nobi
Stadionvej 19, Gram - Skolevej 4, Arnum
6510 Gram
mtha@haderslev.dk
Gram - 74 34 54 40
Arnum - 74 82 64 28

Kalender

Børnehuset Nobi er en aldersintegreret instituion 0-6 år, med en afdeling i Arnum og i Gram.

Vores profil er en natur og bevægelsesinstitution.