Børnehuset Nobi
Børnehuset Nobi
Stadionvej 19, Gram - Skolevej 4, Arnum
6510 Gram
nobi@haderslev.dk
Gram - 74 34 54 40
Arnum - 74 82 64 28

Kalender


  • Fre 13 nov
    Fotografering

  • Tor 24 dec (05:00)
    Lukkedage

Børnehuset Nobi er en aldersintegreret natur– og bevægelses institution, med en afdeling i Gram og Arnum

Vi lægger stor vægt på oplevelser i naturen og mange motoriske udfordringer.
Vi er en kommunal institution, centralt beliggende i Gram, hvor vi har et nært samarbejde med lokalområdet.

Værdigrundlag 

I Børnehuset Nobi tager vi udgangspunkt i et helhedssyn på det enkelte barn. Barnets udvikling er en helhed, hvor intellektet, følelser, sociale- og kropslige færdigheder skal spille sammen.

Hverdagen bygger på et positivt menneskesyn, hvor jeres barn vil blive mødt med anerkendende tilgang. Vi arbejder ud fra ICDP-tankegangen.
I Børnehuset Nobi er grundværdierne anerkendelse, nærvær og omsorg. Disse grundværdier er afgørende for, at kunne skabe et trygt og legende læringsmiljø for den enkelte.

Hverdagen og ugen vil blive struktureret ud fra, at skabe en sammenhæng og rød tråd for det enkelte barn, så det oplever en følelse af tryghed og genkendelighed.